Asbesti

Päivitetty: 18.1.2022

Asbestia käytettiin vuosina 1920-1993 rakennusmateriaalina hyvän eristeen ja paloturvallisuuden vuoksi. Vasta vuoden1994 jälkeen rakennetuissa taloissa ei ole enää asbestia.

Tammikuussa 2016 voimaan tullut asbestilaki vaatii, että kaikkiin ennen 1994 käyttökieltoa rakennettuihin taloihin pitää tehdä luvanvarainen asbestikartoitus ennen remontteja sekä mitata asbestipitoisuus remontin jälkeen.

Asbesti on yhteisnimitys monille kuitumineraaleille. Sitä on käytetty esimerkiksi rakennusmateriaalina. Ennen vaarojen löytämistä, asbestia pidettiin suorastaan ihmeaineena.

Suomessa asbestisairauksiia todetaan hieman yli 500 kpl vuodessa ja noin sata suomalaista kuolee asbestisairauksiin. Asbestikuitu on vain pölynä vaarallista. Niin kauan, kun se on sidottu rakennusmateriaaliin ei siitä ole haittaa.

Varomattoman asbestipurkamisen takia asbestille ja sen terveyshaitoille altistuu myös muut ihmiset. Siksi asbestipurkutyöt ovat luvanvaraista toimintaa ja asbestikartoitus on säädetty pakolliseksi vuodesta 2016 alkaen kaikkiin ennen 1994 rakennettuihin kiinteistöihin ennen pientäkään remonttia esim. poraamista.

Mitä tapahtui? Miksi vaarat on löydetty vasta nyt? Missä kaikkialla asbestia on käytetty?

Kuva eri asbestimateriaaleista
Erilaisia asbestimateriaaleja. Kuvan lähde Työterveyslaitos

Asbestin käyttö

Asbestin käyttö alkoi jo 1920-luvulla, josta se hiljalleen yleistyi ennen 80-lukua. Sen jälkeen käyttö on vähentynyt, kun asbestin vaarat havaittiin ennen lopullista kieltoa 1993.

Asbesti on ohutta, kemiallisesti ja mekaanisesti kestävää kuitua. Sen tarkoitus on ollut toimia eristeenä rakennusmateriaaleissa ja estää materiaaleja syttymästä tuleen. Rakenteiden vanhetessa ja hajotessa sekä remonttien aikana, asbestia sisältävät materiaalit vapauttavat vaarallista asbestipölyä.

Pöly on niin hienoa, että kun se leijailee ilmassa, sitä ei voi paljaalla silmällä havaita eikä sillä ole hajua. Pölyä ei myöskään tunne, eikä se ärsytä kurkkua tai keuhkoja sitä hengittäessä. Oireet ja sairaudet havaitaan vasta 10-40 vuoden kuluttua altistuksesta.

Vaikka asbestin käyttö on jo laissa kielletty, sille altistuu yhä ihmisiä puuttellisten suojausten ja tiedon puutteen vuoksi. Pelkästään kerta-altistus kasvattaa jo syövän riskiä. 

Asbestia sisältävät rakennusmateriaalit ja tuotteet

Asbestia on käytetty lähes kaikkialla rakentamisessa mm. muovimatoissa. Tässä lista kaikista eri paikoista, joissa on voitu käyttää asbestia.

Asbesti-mineraalia löytyy mm. Suomen kallioperästä. Asbestimineraaleja on ovat valkoinen asbesti (krysotiili), ruskea asbesti (aktinoliitti, antofylliitti, amosiitti), sininen asbesti (krokidoliitti) sekä tremoliitti. Kaikki eri muodot tiedetysti kasvattavat syövän riskiä.

Asbestia löytyy näistä materiaaleista:

 • Viemäriputket
 • Kattilat ja varaajat
 • Saumauslaastit
 • Muovimatot ja mattoliimat
 • Kaakelit
 • Putkieristeet
 • Ruiskutuseristeet
 • Tasoitteet
 • Asbestiliimat
 • Huopakatteet
 • Vinyylilaatat
 • Asbestilevyt
 • Kattomateriaalit (mineriitti)
 • Lujalevyt
 • Muurauslaastit
 • Asbestipahvit
 • Magnesiamassalattiat
 • Ilmastointikanavat
 • Rakennuslevyt
 • Kiinnityslaastit
 • Ovet
 • Palo-ovet ja palosuojalevyt
 • Proppausmassat
 • Vesikattomateriaalit
 • Julkisivumateriaalit
 • Kaakelit
 • Linoleum-lattiat
 • Kivihiilipiki (kreosootti)
 • Vinyylimatot
 • Maaleissa
kylpyhuoneremontti näyttää tältä
Kylpyhuoneremontit on yksi suurimmista tiedostomattomista asbestipölyn vapauttajista

Asbestin vaarat

Suomessa on 2,2 miljoonaa asbestia sisältävää asuntoa, joissa asuu 3,9 miljoonaa ihmistä. Asbestisairaudet tappavat noin sata suomalaista vuosittain ja hieman yli 500 ihmistä sairastuu asbestisairauksiin vuosittain.

Jo kerta-altistuskin kasvattaa asbestisairauksien riskiä. Tupakoivalla henkilöllä asbestista johtuva keuhkosyövän riski on jopa 50-kertainen tupakoimattomaan verrattuna.

Asbesti on vaaraton niin kauan, kun se on sidottu rakennusmateriaaleihin. Vanhetetessaan ja rikkoontuessaan asbestia sisältävät materiaalit vapauttavat asbestipölyä. Asbestipölyn kuidut jäävät elimistöön ja aiheuttavat sairaudet ja oireet 10-40 vuoden kuluessa.

Asbestipöly on täysin hajutonta, sitä ei näe silmällä ja se läpäisee tavalliset hengityssuojaimet. Myöskään altistusta ei huomaa itse, koska asbestipölyllä ei ole makua eikä sen hengittäminen ärsytä kurkkua. Siitä huolimatta asbestipölyä hengittämällä, kehoon pääsee asbestikuituja.

Luonteensa vuoksi asbestikuidut toimivat hyvin eristeenä ja siksi jäävät jumiin pääsääntöisesti hengityselimiin. Ajan saatossa asbestikuidut aiheuttavat soluärsytystä ja sen myötä mm. hengenahdistusta ja keuhkosyöpää.

Pölyyntyessään asbesti aiheuttaa nämä oireet ja sairaudet.

Tunnistaminen asbestikartoituksella

Asbestikartoitus maksaa 120-300€ ja niitä tekee lukuisat yritykset eri puolella Suomea. Osalla yrityksistä on riittävä pätevyys ja osaaminen tehdä kartoituksia, mutta puutteellisen seurannan vuoksi viranomaisten on vaikea pysyä perässä, onko 11 000:lla ennakkoilmoituksen tehneellä asbestityömaalla varmasti kaikki osaaminen ja pätevyys kunnossa. Siksi asbestikartoitus kannattaa tilata sertifioidulta ja pätevältä yritykseltä, jonka työntekijöillä on riittävä koulutus ja työkalut asbestikartoitusten ja asbestipurkutöiden tekemiseen.

2016 astuneen asbestilain mukaan kaikkiin ennen vuotta 1994 rakennettuihin taloihin, joihin on suunnitteilla remontti tai pienikin poraus tai purku.

Asbestikartoituksessa kartoittaja tulee kohteeseen ottamaan näytteet rakennuksen pintamateriaaleista, eristeistä ja rakenteista. Tämä onnistuu yleensä yhdessä päivässä. Eristeiden tutkiminen ei välttämättä onnistu ensimmäisellä käynnillä, jos talossa asutaan. Kartoittaja selvittää mahdollisimman tarkasti asbestipitoisuudet, paikallistaa asbestia sisältävät rakennusmateriaalit. Nämä tiedot dokumentoidaan jatkoa varten.

Tarvittaessa näytteet viedään laboratorioon analysoitavaksi asbestipitoisuuksien osalta. Näytteiden tutkiminen maksaa noin 80-150€ per näyte riippuen laboratoriosta. Kartoitus tehdään aina loppuun saakka ennen kuin kohteessa saadaan tehdä purkutöitä.

Jos kartoituksessa ei löydy asbestia, saat tehdä remontteja ja purkutöitä jatkossa huoletta.

Asbestin purkaminen ja hävittäminen

Jos asbestia löytyy asbestikartoituksessa, asbestipurkutyötä tekevän yritykseen pitää tehdä turvallisuussuunnitelma kartoituksen pohjalta sekä antaa viranomaisille ennakkoilmoitus ennen purkutyön tekemistä. Turvallisuussuunnitelmaa noudattaen, kohteeseen tehdään asbestipurku. Asbestipurku on laissa säädeltyä luvanvaraista toimintaa ja niiden tekeminen vaatii mm. että yritys on asbestipurkutyöluparekisterissä.

Rekisterissä on 350 suomalaista yritystä, joilta voit tilata purkutyön. Purkutöitä ei saa koskaan tehdä itse vapautuvan asbestipölyn vuoksi, vaan kaikki pienetkin purkutyöt pitää tilata ammattilaisilta, joilla on riittävät suojavarusteet, työkalut ja siivoustyökalut.

Ennen varsinaista purkausta, purettava kohde on eristettävä suojauksilla. Asbestipurkutyö pyritään toteuttamaan 1-3 päivässä, koska suojauksia ei saa jättää kohteeseen pesemättä yön yli.

Kun asbesti on joko purettu tai eristetty, huoneilma imuroidaan vielä erityisen suodattimen läpi ja ilman asbestipitoisuudet mitataan ilmamittauksella. Kun mittaus näyttää turvallisia lukemia, asuntoon voidaan palata asumaan.

Asbestipurkutyöstä syntyy asbestijätettä, jonka purkutyöntekijät vievät jätteenkeräyslaitokselle suljetuissa pakkauksissa hävitettäväksi asianmukaisesti.

Mitä laki sanoo asbestista?

Asbestin käyttö kiellettiin Suomessa vuonna 1993 ja asbestitöiden tekemistä rajoitettiin voimakkaasti ammattilaisten tekemäksi.

2016 tammikuussa astui voimaan laki (798/2015), joka määrittää, että asbestikartoitus pitää tehdä kaikkiin ennen 1994 rakennettuihin taloihin ennen remontteja. Lain mukaan asbestikartoituksessa on:

 • paikallistettava purettavassa kohteessa oleva asbesti,
 • selvitettävä asbestin ja sitä sisältävien materiaalien laatu ja määrä,
 • selvitettävä rakenteissa olevan asbestin ja sitä sisältävien materiaalien pölyävyys niitä käsiteltäessä tai purettaessa.

Asbestilaki myös tiukensi hieman asbestipurun tekijöiden vaatimuksia. Asbestipurkutöitä saa nykyään tehdä vain asbestipurkutyöluvan saaneet henkilöt ja asbestin pitoisuudet on mitattava purkutöiden jälkeenkin. Asbestipurkutöiksi lasketaan kaikki, mikä voi mahdollisesti vapauttaa asbestipölyä.

Katso myös asbestiin liittyviä uutisia.

Viimeisimmät artikkelit

Scroll to Top