Mikä on asbestikartoituksen hinta ja mistä se koostuu?

Asbestikartoitus, kuten moni muukin rakentamiseen ja remontoimiseen liittyvä toimenpide, saattaa tuntua varsin arvokkaalta, kun sitä lähdetään suorittamaan omaan asuntoon. Miksi pienen tuntuisesta operaatiosta, joka yleensä johtaa uuteen, isompaan ja kalliimpaan operaatioon, tulisi maksaa satoja ja parhaissa tapauksissa jopa tuhansia euroja? Jos kuitenkin lähdetään pilkkomaan asbestikartoituksen hintaa pienempiin palasiin, muodostuu siitä varsin järkeen käypä kokonaisuus, ja parhaassa tapauksessa voit säästää mittaamattoman paljon tekemällä kartoituksen!

Asiantuntijuus ja turvallisuus maksavat

Kuka tahansa ei voi suorittaa asbestikartoitusta, se on varmasti kaikille sanomattakin selvää. Asbesti on erittäin vaarallinen aine, joka voi pahimmillaan aiheuttaa kuolemaan johtavaa syöpää. Sen kanssa tulee siis olla erittäin varovainen, varsinkin purkamisvaiheessa, missä asbestipölyä voi olla erittäin vaarallisia määriä ilmassa. Kartoitusta tekevän henkilön on siis oltava alansa huippuammattilainen ja hänen asiantuntijuutensa on yleensä useiden koulutuksien ja edeltävien työkeikkojen takia muotoutunut huippuunsa. Näihin kaikkiin on uhrautunut aikaa, vaivaa ja usein myös rahaa, joten on varsin reilua, että niistä asiakas maksaa sopivan korvauksen. Ilman tätä korvausta olisi todella vaikeaa saada palvelusta turvallinen ja laadukas.

Kun asbestikartoitusta tehdään, joutuu sen tekijä laatimaan asiasta raportin. Tämän tekeminen sekä ilmoittaminen asiaankuuluville viranomaisille on myös kartoitusta tekevälle yritykselle resursseja vievä menoerä. Jotta asbestikartoituksesta saadaan kaikki mahdollinen hyöty ja tieto irti, tulee raportin olla erittäin kattava ja huolellisesti tehty. Näin itse asbestin purku voidaan suorittaa parhaalla mahdollisella tavalla, eikä asuntoon tai kiinteistöön jää tulevaisuutta ajatellen enää riskitekijöitä asbestin saralta.

Asbestikartoituksen raportin analysointi

Kun asiakkaalle näkyvin osio, eli paikan päällä tapahtuva kartoitus ja raportin tekeminen, on tehty, alkaa kuitenkin kartoituksen viimeinen työvaihe. Paikan päällä tehty analyysi ja raportti ovat melko turhia, jos niitä ei voida hyödyntää. Tämän vuoksi asbestikartoituksen yhteydessä otetut materiaalinäytteet mahdollisesta asbestista analysoidaan tarkasti laboratoriossa. Vasta laboratoriossa tehdyllä analyysilla voidaan loppujen lopuksi varmistaa, onko kiinteistössä asbestia ja tuleeko siihen tehdä jatkotoimenpiteitä asbestipurkamisen saralla.

Asbestikartoituksen hinnan iso osa
Iso osa asbestikartoituksen hinnasta johtuu tehtävästä laboratorioanalyysistä

Jokainen osaa varmasti arvata, kuinka kalliita laitteita analysointityössä joudutaan käyttämään. Jos yritys on rakentanut itselleen laboratorion analysointia varten, on siihen jouduttu investoimaan todella suuria summia rahaa. On myös yleistä, ettei yrityksellä itsellään ole välttämättä omaa laboratoriota, juurikin näiden isojen investointien takia, joita se vaatii, voi se myös ostaa analyysipalvelun analyyseja tekevältä yritykseltä. Tästä luonnollisesti koituu kartoitusta tekevälle yritykselle lisäkuluja, jotka eivät näy asiakkaalle. Näiden syiden takia on erittäin reilua, että asbestikartoituksen hintaan sisältyy myös oma osionsa juuri tästä tehdystä laboratorioanalyysista.

Säästä asbestikartoituksen hinta moninkertaisesti

Kartoitus on työkalu, jolla selvitetään kiinteistössä mahdollisesti piileskelevät terveysvaarat. Kun alat miettimään, kuinka paljon säästöä tästä työkalusta voit saada,  saattaa mielipiteesi ”kallista hintaa” kohtaan hieman muuttua.

Terveysasioissa kun ei tule leikkiä. Voitko laittaa hintalapun perheenjäsenellesi tulevalle syövälle tai elinikäisille hengitysvaikeuksille? Tällaisia asioita kukaan ei varmasti halua miettiä jatkuvasti tai ehkä ollenkaan vapaaehtoisesti. Siksi monelta unohtuukin asbestikartoituksen kaltaiset toimenpiteet, joilla voidaan varmistaa useiden terveysriskien minimointi. Muutama satanen tai suurimmillaan jokunen tuhat euroa on hyvin pientä jo niihin taloudellisiin kuluihin verrattuna, joita huonosta sisäilmasta ja varsinkin asbestista voi seurata. Tähän kun lisää kaikki henkiset kulut ja terveyden ongelmat, joita ei voi millään mitata rahassa, on summa mittaamattoman suuri. Kannattaakin siis miettiä kotiisi tehtävää kartoitusta ennemmin sijoituksena terveyteen, jolla saadaan suuria säästöjä aikaan kuin kalliina ”pahana”, joka remontin yhteydessä tulee tehdä.

Scroll to Top