Sisäilmatalo Kärki Oy

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksessa selvitetään rakennuksessa esiintyvät terveydelle tai ympäristölle vaaralliset materiaalit sekä niiden määrä ja sijainti.  Asbestin lisäksi yleisimpiä rakennuksissa esiintyviä haitta-aineita ovat kreosootti, lyijy, PCB, raskasmetallit sekä mikrobit.

Vieritä ylös