Suomen Tarkastustaito Oy

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksen tarkoituksena on selvittää, esiintyykö purettavissa materiaaleissa asbestia tai muita terveydelle haitallisia aineita, kuten lyijyä, PCB:tä tai PAH-yhdisteitä. Asbestin ja haitta-aineiden esiintyminen materiaaleissa vaikuttaa paitsi purkutöiden suorittamiseen myös rakennusjätteiden käsittelyyn ja jatkokäyttöön. Lain mukaan asbesti- ja haitta-ainekartoitus on tehtävä, mikäli rakennuksessa on olemassa mahdollisuus asbestin tai haitta-aineiden esiintymiseen. Kartoituksen teettämisestä vastaa rakennuttaja.

Vieritä ylös