Asbestilaki

Päivitetty: 18.1.2022

Uusin asbestilaki tuli voimaan tammikuussa 2016. Tällä sivulla on koontia kyseiseen lakimuutokseen liittyen erinäisistä lähteistä.

Ketä asbestilaki koskee ja mitä se tarkoittaa?

Laki tiukentui niin, että asbestikartoitus on tehtävä kaikkiin ennen vuotta 1994 rakennettuihin remonttikohteisiin ennen purkutöitä, remontteja tai edes seinään poraamista.

Rakennuttajan, taloyhtiön, omakotitalon omistajan tai muun, joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta on huolehdittava, että asbestipurkutöitä ennen tehdään aina asbestikartoitus. Velvollisuus koskee henkilöä tai organisaatiota, joka ryhtyy rakennushankkeeseen tai muuta vastaavaa tahoa, joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta taikka, jos edellä mainittuja ei ole, vastuussa on tilaajaa.

Vuoden alussa voimaan astunut asbestia koskeva lainsäädäntö tiukentaa asbestin kartoitukseen ja purkutyöhön liittyviä vaatimuksia

(https://www.ositum.fi/index.php?p=Asbesti)

Mitä laki sanoo asbestikartoituksesta?

Asbestikartoituksessa selvitetään asbestipitoisuudet. Mikäli asbestia löytyy, sen laatu, määrä ja paikka pitää kirjata tarkasti turvallisuussuunnitelmaan mahdollisia jatkorementtoja ja tehdään purkusuunnitelma kohteeseen. Materiaaleja saatetaan joutua tutkituttamaan laboratoriossa ennen purkuluvan saamista.

Asbestipurku on kiellettyä ilman lupaa

Nyrkkisääntönä kaikki, mikä voi vapauttaa asbestipölyä, vaatii luvalla toimivan ammattilaisen. Muut työt saa tehdä itse. Asbestikartoitus pitää kuitenkin tehdä aina ennen 1994 rakennettuihin kiinteistöihin ennen omia remonttejakin.

Asbestikartoitusta ja -purkutöitä ei siis saa uuden asbestilain mukaan tehdä itse.

Mikä luokitellaan asbestipurkutyöksi?

Purkutyöt tarkoittavat muun muassa asbestia sisältävien seinien, putkien, lattia- ja kattolevyjen purkamista ja esimerkiksi asbestia sisältävien muovimattojen poistamista.

Näiden lisäksi lupa tarvitaan myös esimerkiksi hiontaan ja asbestia sisältävien maalien pesemiseen, jos tarkoituksena on irroittaa maalia. Pesemistä saa tehdä itse, jos pesun tarkoituksena ei ole irroittaa asbestia sisältävää maalia ja pesu tapahtuu alle 50 barin paineella.

Myöskään asbestia sisältäviin rakenteisiin ei saa tehdä pieniäkään porauksia, koska se vapauttaa asbestipölyä. 

Mitä asbestilaki tarkoittaa taloyhtiössä ja omakotitalon omistajalle?

Ensisijaisesti asbestikartoituksen teettämistä vastaa huoneiston tai kiinteistön omistaja. Taloyhtiöt voivat harkita laajempien, esimerkiksi kaikkien kylpyhuoneiden, asbestikartoituksien teettämistä kerralla, jolloin näytteitä ei tarvita jokaisesta huoneistoista, jos kylpyhuoneet ovat identtisiä.

Ammattitaitoinen kartoittaja voi ottaa näytteet vain muutamista kylpyhuoneista ja silmämääräisesti todeta muiden kylpyhuoneiden olevan samanlaisia käyttäen näitä havaintoja kartoitusraportin perusteena. Myös aikaisempien remonttien dokumentaatiolla on merkitystä. Laajempi kartoitus kannattaa aina arvioida tapauskohtaisesti, koska tilanteet ja rakennukset ovat erilaisia.

Vaikka viranomaiset eivät käytännössä voikaan valvoa varsinkaan omakotitaloissa tehtyjä laittomia tee-se-itse remontteja, niitä ei siitä huolimatta kannata tehdä ominpäin. Suomessa kuolee noin 100 ihmistä asbestitauteihin vuosittain, koska asbestipölystä hengityksen mukana tarttuvat asbestikuidut jäävät elimistöön jumiin ajaksi tuhoten solurakenteita ja aiheuttaen mm. syöpää, hengenahdistusta ja yskää. 

Kuka on vastuussa?

Rakennuttajan vastuu on teettää asbestikartoitus, jossa varmistetaan, ettei purettavissa rakenteissa ole asbestia. Rakennuttajan vastuu on myös varmistaa, että asbestipurkutyön tekee rekisteröity työntekijä.

Rakennuttaja on kartoituksen tai purkutyön tilaaja. Rakennuttaja voi olla mm. talon omistaja, taloyhtiön osakas tai taloyhtiö.

Urakoitsijan vastuulla on tehdä kattava asbestikartoitus. Tarvittaessa asbestikartoituksessa otetaan yksi tai useampi näyte tutkittavaksi ennen lopullista analyysia. Tätä varten asbestipurkutyön suorittaja tekee ennakkoilmoituksen. Kartoituksen ja näytteiden pohjalta kartoituksen tekijä laatii kirjallisen purkusuunnitelman ja erillinen turvallisuussuunnitelman jatkoa varten.

Asbestipurkutöissä urakoitsijan vastuulla on altistuksen ehkäisy.

Taloyhtiön edustajana isännöinti huolehtii, että asbestikartoitus teetetään hankesuunnitteluvaiheessa, kartoituksen tekijä on rekisterissä ja dokumentti liitetään taloyhtiön eli rakennuttajan turvallisuusasiakirjaan.

Tilan käyttöönottamisesta tehdään luovutusasiakirja yhdessä purkufirman kanssa. Asiakirjassa todetaan tilan puhtaus ja jatkokäytön turvallisuuteen liittyvät havainnot. Rakenteisiin jätetyistä asbestimateriaaleista kirjataan tiedot tilan käyttäjien käyttö-, huolto- ja kunnossapito-ohjeisiin

(https://www.kotitalolehti.fi/asbestilaki-tiukkenee-miten-taloyhtion-pitaa-toimia/)

Viimeisimmät artikkelit

Scroll to Top