Mikä on asbestikartoitus ja miksi se pitää tehdä?

Asbestikartoitus tarkoittaa ammattilaisen tekemää toimenpidettä, jossa selvitetään kiinteistön altistumista asbestille. Toimenpiteen tekee aina siihen luvan saanut ammattilainen, sillä asbesti on erittäin vaarallista ainetta. Pahimmillaan asbestin kanssa tekemisissä oleminen voi johtaa jopa syöpään tai kuolemaan, joten tämän asian kanssa ei voi leikkiä! Tämän takia kiinteistön omistajan on aina selvitettävä, onko kiinteistössä asbestia ennen mahdollisia purku- tai korjaustöitä. Kun asbestin poistotyö aloitetaan, on kaikkien työntekijöiden oltava suojautunut asianmukaisilla varusteilla ja korjattava paikka oltava eristettynä riittävän hyvin, etteivät muut ihmiset altistu vaaralliselle asbestipölylle.

Asbestikartoitukseen liittyvä lakimuutos vuonna 2016

1.1.2016 voimaan astui uusi asbestitöihin liittyvä laki (684/2015), jolla parannettiin turvamääräyksiä entiseen lakiversioon verrattuna. Samalla valtioneuvosto asetti uuden asetuksen (798/2015) asbestityöhön, johon myös asbestikartoitus kuuluu, liittyen edelleen turvallisuuden kehittämiseen. Tulevaisuudessa asbestipurkutyövaltuutukset ovat määräaikaisia, ja niitä on haettava uudestaan määräajan päätyttyä. Entiset valtuutukset jatkuvat maksimissaan kahden vuoden ajan lain voimassaoloon astumisesta. Kartoitus on taas jatkossa tehtävä laajemmin ja tarkemmin, jotta purkutyötä edeltävät tiedot ovat mahdollisimman kattavat, ja työ voidaan suorittaa turvallisesti.

Asbestikartoituksen tulos
Asbestikartoituksessa kartoitetaan tämänkaltaisen asbestikuidun mahdollinen määrä kiinteistössä

Sijoittajien ja osakkeenomistajien osalta tämä tarkoittaa käytännössä sitä, kaikkiin ennen vuotta 1994 valmistuneisiin taloihin tulee suorittaa tutkimus asbestin varalta ennen mahdollisia remontti- ja purkutöitä. Jos olet siis esimerkiksi hankkimassa sijoitusasuntoa ja mielit remontoida sitä, muista ottaa tämä kustannus huomioon tulevaisuudessa! Tämä myös lisää luultavasti asbestikartoitusta tekevien yritysten kysyntää, mikä lisää varmasti tarjontaa markkinoilla. Rakennusalan toimijoissa löytyy aina eroja, joten kannattaa ottaa selvää mahdollisimman tarkasti toimijasta, ennen kuin tilaat kartoituksen!

Kyseinen tutkimus tulee dokumentoida asianmukaisesti, ja dokumentit on säilytettävä tulevaisuuden varalle. Itse purkutyötä varten tulee tehdä suunnitelma turvallisuuteen liittyen, joka kattaa koko operaation alusta loppuun. Kun antaa oikean ja asianmukaisen ammattilaisen hoitaa asbestista eroon hankkiutumisen alusta loppuun, voi remontin aloittaa turvallisin mielin ja luottaa siihen, että samanlaisia ongelmia ei ole tulossa ilmi enää jatkossa.

Asbestikartoituksessa tulee käydä ilmi seuraavat asiat:

1. Asbestin sijainti remontoitavassa kohteessa. Tämä on ensiarvoisen tärkeää, jotta oikeat henkilöt ovat tekemässä oikeita toimenpiteitä, eivätkä muut altistu vaaralliselle asbestipölylle.

2. Otettava selvää, minkälaista asbestia on kyseessä ja kuinka paljon sitä on. Näin urakoitsija osaa varautua oikein poistotyötä varten.

3. Selvitettävä, kuinka paljon asbesti tulee mahdollisesti pölyämään sitä poistettaessa. Tämä liittyy edelleen turvamääräyksiin siitä, kuinka asbestityön tekijöiden tulee varautua urakkaan.

Lähteet:

Asumisterveysliitto

Elinkeinoelämän keskusliitto

Isännöintiliitto

Finlex

 

Scroll to Top