Milloin on hyvä tilata asbestikartoitus asuntoa ostaessa?

Asuntoa ostaessa pitää ottaa huomioon monia asioita, kuten asunnon hinta ja mahdollinen arvonnousu tai -lasku. Asunto on iso hankinta, joten kannattaa miettiä, vastaako se tarpeita myös tulevaisuudessa. Sijainti ja asunnon koko on arvioitava tarkasti, jotta asunnossa viihtyisi todennäköisemmin myös tulevaisuudessa. On pohdittava realistisesti myös asunnon kuntoa ja sitä, riittävätkö rahat asunnon remontointiin ja kunnossapitoon. Asunto kannattaakin kuntotarkastaa ennen sen ostamista. Home ja muut sisäilmaongelmat puhuttavat, eivätkä suotta. Homevauriot voivat tehdä koko rakennuksesta asuinkelvottoman. Entä asbesti – käyttötarkoitukset ja poistaminen ovat laaja kokonaisuus, mikä pitää ottaa huomioon aina, kun ollaan ostamassa ennen vuotta 1994 rakennettua asuntoa. 

Asbesti – käyttötarkoitukset ja poistaminen

Asbesti – mitä se on, mihin sitä on käytetty ja miten asbestia sisältäviä rakennuksia voidaan remontoida? Asbestia käytetään yleisnimityksenä useille luonnosta saataville, kuitumaisille silikaattimineraaleille, joita on käytetty Suomessa jo kampakeraamisella ajalla eli 5000–2000 eKr. Tällöin näitä mineraaleja käytettiin saviruukkujen kulutus- ja tulenkestävyyden parantamiseksi. Rakennusala löysi asbestikuidut 1910-luvulla, sillä ne ovat erittäin kestäviä, eristävät hyvin lämpöä ja niiden vetolujuus on mainio. Eniten asbestia käytettiin 60- ja 70-luvuilla, ennen kuin havaittiin, että hengityselimiin kulkeutuessaan asbestia on erittäin vaarallista. Jos asbestimateriaalit hajoavat, ne levittävät asbestipölyä, mikä varastoituu keuhkoihin ikuisiksi ajoiksi. Asbesti voi aiheuttaa syöpää, joten sen maahantuonti, myynti ja käyttäminen kiellettiin asteittain. Vuonna 1994 tai sen jälkeen rakennetuissa rakennuksissa ei asbestia ole käytetty, mutta tätä vanhemmissa rakennuksissa sitä hyvin todennäköisesti on. 

Asbestia voi löytää muun muassa ulkoverhouslevyistä, kondenssieristeistä, muovimatoista, tiivisteistä, kaukolämpöputkistoista, IV-kanavista, palo-ovista, kukkaruukuista, ikkunapenkeistä tai esimerkiksi vesikatoista. Kaikkien ennen vuotta 1994 rakennettujen talojen remontoiminen onkin aloitettava asbestikartoituksella, jotta töissä osataan noudattaa tarpeellisia varotoimenpiteitä. 1.1.2016 alkaen kaikenlainen asbestipurku ja asbestin poistaminen on pitänyt teettää luvan saaneilla ammattilaisilla – myös asbestia sisältävän vartti- tai mineriittikaton pesu, sillä kattoa pestessä siitä saattaa irrota vaarallisia kuituja. 

Asbestikartoitus jää osakkaan maksettavaksi

Asbestos warning

Asbestikartoitus vaatii näytteiden keräämistä ja niiden lähettämistä tutkittavaksi. Asunnon rakenteita ja pinnoitteita joudutaan hieman rikkomaan, jotta näytteiden ottaminen on mahdollista. Asbestikartoitus pitää teettää ammattilaisella, joka on perehtynyt asbestikartoituksiin. Hän voi olla esimerkiksi henkilösertifioitu asbesti- ja haitta-aineasiantuntija, rakennusterveysasiantuntija tai sisäilma-asiantuntija, asbestikartoitusyrityksen tai AV-yrityksen koulutettu asiantuntija tai pätevöitynyt asbestipurkaja. Lähtökohtaisesti asbestikartoitus jää omakotitalon tai asunto-osakkeen omistajan maksettavaksi. Jos asuntoon, mitä olet ostamassa, ei ole vielä tehty asbestikartoitusta, kannattaa jutella siitä myyjän kanssa. Voitte sopia keskenänne, kumpi maksaa kartoituksen vai maksetaanko se puoliksi, kuten usein on asian laita, kun myytävään asuntoon teetetään kuntotarkastusta.

Asbestikartoituksen avulla paikallistetaan asbesti ja selvitetään sitä sisältävien materiaalien laatu ja määrä. Asbestikartoitus kertoo myös sen, miten paljon asbestimateriaalit tulevat pölyämään niitä purettaessa. Näin asunnon remontti ja asbestipurkutyöt tulevat sujumaan mahdollisimman turvallisesti, ja asbestikuiduille altistumisesta aiheutuvat terveyshaitat voidaan poistaa. Asbestikartoitusta tarvitaan lähes kaikkia remontteja varten. Karkeasti ottaen taulun tarvitseman ruuvin poraaminen seinään on niitä harvoja töitä, mitkä eivät edellytä asbestikartoittajan kutsumista paikan päälle. Taloyhtiössä tämä laki on viivästyttänyt kaikenlaisia remontteja, sillä kun asiakas on saanut käsiinsä asbestikartoitusraportin, hänen on toimitettava se isännöitsijälle. Isännöitsijä käsittelee muutostyöilmoituksen, ja voi hyväksyä sen vasta saatuaan käsiinsä asbestikartoituksen lopputuloksen.

Vain aivan pienimmät huoltotyöt, joiden yhteydessä ei käsitellä murenevia ja pölyäviä asbestimateriaaleja, voi teettää ilman päteviä asbestinpurkajia. Jos rakennuksessa on asbestia, rakennuksessa voi suorittaa omin päin vain kaikista helpoimpia ja lyhytkestoisimpia huoltotöitä – esimerkiksi vaihtaa palo-oven lukon tai pinnoittaa lattiamateriaalin.

Mitä asbestikartoitus maksaa?

Asbestikartoitukseen tarvittavien näytteiden ottamisesta, näytteiden tutkimisesta ja asbestikartoitusraportin teettämisestä joutuu maksamaan suurin piirtein 400–1000 euroa. Asbestikartoituksen teettäminen on kuitenkin pikkuraha verrattuna siihen, miten paljon mahdollisesti löydetty asbesti vaikuttaa remontin kustannuksiin. Asbestia voi löytyä hyvin todennäköisesti, sillä asbestia sisältävissä kodeissa asuu noin 3,9 miljoonaa suomalaista. 

Asbestimateriaalien purku on tehtävä tarkoin eristetyssä ja alipaineistetussa tilassa, ja lopuksi on mitattava, ettei vaarallista asbestipölyä jää huoneilmaan. Esimerkiksi varttikaton pesu vaatii muun muassa pesuveden suodattamista. Liian varovainen ei kuitenkaan voi olla, sillä noin 150 ihmistä vuosittain kuolee edelleen asbestipölyn aiheuttamiin haittoihin.

Scroll to Top